Juan Jose Molero Ramos

Juan Jose Molero Ramos – Historical clarinets and chalumeau player

Juan Jose Molero was born in Linares (Spain) in 1987. He is member of the Silete Ventil Orchestra in Milano, ltaly and part of the Theresia Baroque Orchestra.

He started his studies in clarinet in Linares with 11 years old with Rafael Martinez Redondo finishing in 2007 with lsidro Perez Jimenez. Juan Jose took lessons and master classes from Walter Boeykens, Juan Manuel Ortigosa , Francisco Jose Gonzalez, Eric Hoeprich, Oscar Argüelles, Carlos Gil, Carles Riera, Lorenzo Coppola, Ernst Schlader, Antonio Salguero…

His orchestral experience started in the Youth Choir and Orchestra of Andalucia in 2007. After that, he played within Orchestra of the 18th Century (NL), member of the experience of Orchestra of the  Age of Enllghtenment (UK), Apollo Ensemble (NL), Silete Ventil (ITA), NJO: Orkest van de 19de Eeuw (NL), Theresia Baroque Orchestra (ITA), The Eroica Project (NL), Orchestra de La Abbaye aux Dammes – Saintes (before known as Jeunesse Orchestra Atlantique) (FRA) Orchestra of Juventus Lyrica Buenos Aires (ARG) and Kieler Philharmoniker (GER).

lnto his orchestral experience he had been conducted by  Sir  Simon  Ra tt le , John Butt, Richard Egarr, Jean-Francois Heisser, Heman Schvartzman, Claudio Astronio,  Teunis   Van   der   Zwart,   Alfredo   Bern ardini,   Simone   Toni,   Lluis Vil lamaj 6, Corrado Bolsi, Michael Thomas, Michel Piquemal , Nayer  Nagui among others; taking part in concerts in The Netherlands, England, Argentina, Spain, France, Belgium, Germany, ltaly and Morocco.

Juanjo Molero also played as soloist in the International Festival of Granada in July 2009 playing Concerto for 2 oboes and 2 clarinets in C major, RV559 with the period orchestra of the festival conducted by Catherine Manson but  his real soloist debut happens in august of 2014 with Theresia Baroque Orchestra playing Johann Stamitz’s clarinet concerto under direction of the italian harpsichordist and conductor Claudio Ast ro nio.

In his experience as camera music player he took part of many kind of ensembles. Juanjo is currently working clarinet duet repertoire with Kayo Nishida playing concerts in The Net herlands, Belgium, France and Spain been selected by the Fringe Festival Oude Muziek of Utrecht and the Early Music Festival of Brugge. He is also member of „La Banda Ariosa“, a baroque music ensemble where he plays chalumeau. From 2014 he collaborated with Thalia Ensemble (Winners of York Early Music Competition in 2013).

Juan Jose got Master and Bachelor degree in historical clarinets and chalumeaux with Eric Hoeprich in the Koninklijk Conservatorium in The Hague (The Netherl ands). Before to study early music he finished a bachelor degree in musicology (2007 – 2011) in the Conservatorio Superior de Musica „Manuel Castillo“ of Sevilla (Spain) with the highest score in his final research, studies he combined with the study of early instruments with Carles  Riera  in Barcelona and Oscar Argüelles in Girona .

As scholar Juan Jose gived workshops and  conferences  about  the  clarinet  in the  XVIII  century  and  related  topics  in  conservatories  of  Linares,  Jaen  and Seville.

Juan Jose Molero Ramos se narodil roku 1987 v Linares (Španělsko). Je hráčem na historické klarinety a chalumeau a členem Silete Ventil Orchestra v Milánu a Theresia Baroque Orchestra.
Hru na klarinet začal studovat v Linares v 11 letech pod vedením Rafaela Martineze Redonda, studium dokončil roku 2007 u Isidra Pereze Jimeneze. Juan Jose dostával speciální lekce od Waltera Boeykense, Juana Manuela Ortigosa , Francisca Jose Gonzaleze, Erica Hoepricha, Oscara Argüellese, Carlose Gila, Carlese Riera, Lorenza Coppola, Ernsta Schladera, Antonia Salgueroa…
Svou první zkušenost s orchestrem získal při působení s Youth Choir and Orchestra of Andalucia v roce 2007. Poté hrál jako člen Orchestra of the 18th Century (Nizozemí), Orchestra of the Age of Enllghtenment (Spojené království), Apollo Ensemble (Nizozemí), Silete Ventil (Itálie), Orkest van de 19de Eeuw (Nizozemí), Theresia Baroque Orchestra (Itálie), The Eroica Project (Nizozemí), Orchestra de La Abbaye aux Dammes – Saintes (dříve znám jako Jeunesse Orchestra Atlantique; Francie), Orchestra of Juventus Lyrica Buenos Aires (Argentina) a Kieler Philharmoniker (Německo).
Při svých vystoupeních s orchestry hrál za dirigence sira Simona Rattla, Johna Butta, Richarda Egarra, Jeana-Francois Heissera, Hermana Schvartzmana, Claudia Astronia, Teunise Van der Zwarta, Alfreda Bern Ardiniho, Simone Toniho, Luise Vila, Corrada Bolsiho, Michaela Thomase, Michel Piquemal, Nayera Nagui, a dalších; vystupoval v Nizozemí, Anglii, Argentině, Španělsku, Francii, Belgii, Německu, Itálii a Maroku.
Juan Jose Molero účinkoval jako sólista na Mezinárodním festivalu v Granadě v červenci 2009, jednalo se o koncert pro 2 hoboje a 2 klarinety v C dur, který sehrál s dobovým orchestrem festivalu za dirigování Catherine Mansonové. Ovšem svého opravdového sólového debutu dosáhl v srpnu 2014 s Theresia Baroque Orchestra, jednalo se o klarinetový koncert pod taktovkou italského cembalisty a dirigenta Claudia Astronia.
Momentálně pracuje na klarinetovém duetovém repertoáru s Kayo Nishidou, účinkuje v Nizozemsku, Belgii, Francii a Španělsku, objevil se na festivalech Fringe Oude Muziek of Utrecht a Early Music Festival of Brugge. Je také členem „La Banda Ariosa“, barokního souboru, ve kterém hraje na chalumeau. Od roku 2014 spolupracuje s Thalia souborem (který vyhrál hudební soutěž York Early v roce 2013).
Juan Jose získal magisterský a bakalářský titul ve hře na historický klarinet a chalumeaux u Erica Hoepricha na Královské konzervatoři v Haagu (Nizozemí). Předtím, než studoval starou hudbu, dokončil bakalářský titul v muzikologii (2007-2011) na Conservatorio Superior de Musica „Manuel Castilla“ of Sevilla (Španělsko) s nejvyšším počtem bodů u závěrečných zkoušek. Toto studium zkombinoval se studiem starých nástrojů u Carlese Riera v Barceloně a Oscara Argüellese v Gironě.
Jakožto odborník vede Juan Jose semináře a konference o klarinetu v XVIII. století a o dalších příbuzných tématech na konzervatořích v Linares, Jaen a Seville.