Robert-Schumann-Quartett

In Chemnitz lebt die Tradition der quartettspielenden Konzertmeister der Robert-Schumann-Philharmonie seit mehr als 120 Jahren.
Da die Pflege des kammermusikalischen Erbes Robert Schumanns und seiner Zeitgenossen den Mittelpunkt des Repertoires bilden, wurde das bisher unter dem traditionsreichen Namen „Konzertmeisterquartett der Robert-Schumann-Philharmonie“ wirkende Ensemble im September 1999 in „Robert-Schumann-Quartett“ umbenannt.
Als vor 30 Jahren das Quartett neu belebt wurde, waren die Mentoren die Mitglieder des weltberühmten Smetana-Quartetts aus Prag. Diese langjährige, intensive Zusammenarbeit, geprägt durch viele gemeinsame Konzerte beider Ensembles, hat das Quartett maßgeblich geformt und inspiriert. So ist auch der zweite Schwerpunkt im Repertoire zu erklären, der die Werke der böhmischen Meister Dvorák, Smetana, Janácek und Martinu beinhaltet.
Für seinen Einsatz für zeitgenössische Musik wurde dem Ensemble die Ehren-Nadel des Komponistenverbandes verliehen. Außerdem ist es für seine kammermusikalischen Verdienste mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden.
Rundfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen gehören ebenso zum Profil des Quartetts, wie Konzertreisen durch Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, Kroatien, Belgien, Thailand und Japan. Die Einspielung der 3 Streichquartette von Robert Schumann in der Erstfassung (Weltersteinspielung) für Sony wahr der bisherige Höhepunkt der CD-Produktionen.

Tradice koncertních mistrů Filharmonie Roberta Schumanna (Robert-Schumann-Philharmonie) hrajících v kvartetu je v Chemnitzu živá již více než 120 let.
Opatrování hudebního dědictví Roberta Schumanna a jeho současníků je hlavním úkolem repertoáru, a proto byl soubor, který působil pod tradičním názvem Koncertní mistrovský kvartet filharmonie Roberta Schumanna (Konzertmeisterquartett der Robert-Schumann-Philharmonie) v září 1999 přejmenován na „Kvartet Roberta Schumanna“ (Robert-Schumann-Quartett).
Když před třiceti lety kvartet znovu ožil, byli jeho mentory členové světově proslulého Smetanova kvarteta z Prahy. Tato letitá a intenzivní spolupráce kvarteto rozhodujícím způsobem formovala a inspirovala. To vysvětluje také další obsah reportoáru, který zahrnuje díla českých mistrů Dvořáka, Smetany, Janáčka a Martinů.
Za své nasazení v současné hudbě byla souboru udělena cena “Ehren-Nadel” svazu komponistů. Kromě toho byl vyznamenán kulturní cenou pro své zásluhy v oblasti komorní hudby.
Rozhlasové, televizní a CD produkce taktéž patří k profilu kvarteta, stejně tak jako koncertní vystoupení v Německu, Polsku, České republice, Rakousku, Chorvatsku, Belgii, Thajsku a Japonsku. Nahrávky 3 smyčcových kvartet od Roberta Schumanna v první verzi (světová premiéra) pro Sony, byly do této doby vrcholem ve vydaných CD kvarteta.