Bettina Volksdorf

Bettina Volksdorf, 1963 in Dresden geboren, erhielt ihre erste musikalische Ausbildung an der Musikschule in ihrer Heimatstadt. Im Anschluss an eine Berufsausbildung als Kleidungsfacharbeiterin mit Abitur studierte Bettina Volksdorf Gesang an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. In den Folgejahren war sie u.a. am Theater Cottbus in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit sowie am Opernhaus Chemnitz als Regieassistentin tätig. Ab 1987 studierte Bettina Volksdorf Musikwissenschaft an der Universität Leipzig. Nach Abschluss ihres Studiums nahm sie 1992 ihre Tätigkeit als Moderatorin und Redakteurin für den Bereich Musiktheater bei MDR Kultur auf.

Bettina Volksdort se narodila v r. 1963 v Drážďanech a tam také získala své první hudební vzdělání na hudební škole. Na střední škole vystudovala obor oděvní specialista a po maturitě se věnovala zpěvu na Vysoké škole hudby Franze Liszta ve Výmaru (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar). V následujících letech působila mimo jiné v divadle v Cottbusu na odboru pro styk s veřejností a v Opeře Chemnitz jako asistentka režie. Od roku 1987 studovala Bettina Volksdorf obor “Hudební věda” na univerzitě v Lipsku. Po ukončení studia přijala v r. 1992 nabídku rozhlasu “MDR Kultur” na pozici moderátorky a redaktorky v oblasti divadla hudby.