Conny Sommer

Conny Sommer wurde 1963 in Hamburg geboren. Seine musikalische Ausbildung begann mit 9 Jahren und führte über einige Umwege 1979 zur Percussion. Er studierte Musikwissenschaften mit Schwerpunkt Musikethnologie in Hamburg (Abschluss 1994). Während seiner Ausbildungszeit unternahm er mehrere Studienreisen nach Cuba, Puerto Rico, Spanien, Columbien und Guinea. Seit 1989 arbeitet Conny Sommer als Live- und Studiomusiker, Lehrer, Dozent und Autor in den unterschiedlichsten Situationen.

Er arbeitete live oder im Studio:

  • als Sideman im Flamencobereich u.a. mit: Amparo de Triana, Juan Andres Marin, Manolo Sevilla, Miguel Perez, Miguel Iven, Vivien Baer, Elva y Tomás, Andreas Germek, Radio Tarifa (als Gast) und als Mitglied der Gruppe Matamá im Vorprogramm des Gitarristen Tomatito.
  • Außerhalb der Flamencoszene u.a. mit: Rolando Villazón, Mehmet Ergin, Nassler& Schneider, Cathrin Pfeiffer, der NDR- Bigband, Dieter-Thomas Kuhn, Chris Jones, Matamá, den Fehlfarben, dem Groove- Chor, den Disco Boys, der Marching- Band Schräg, und dem Comedy- Künstler Jan- Christoph Scheibe.
  • Bei den Musical- Produktionen „Buddy“ und „König der Löwen“.

Er unterrichtet oder unterrichtete als Dozent:

  • an der Musikhochschule Hamburg, in den Bereichen Popularmusik und Schulmusik
  • an der Lola- Rogge Schule für Tanz und tänzerische Gymnastik in Hamburg
  • am Institut für Lehrerfortbildung in Hamburg
  • beim Arbeitskreis für Schulmusik (AfS), Hamburg

Als Autor:

  • veröffentlichte er 1999 das Lehrbuch für Cajon (Engl. Ausgabe 2001)
  • Veröffentlichte er 2003 die Lehr- DVD „Cajon“ in Deutsch und Englisch (NTSC- Ausgabe für USA und Japan 2005).
  • schreibt er einen fortlaufenden Cajon- Workshop für die Fachzeitschrift „Drums&Percussion“

Conny Sommer se narodil v roce 1963 v Hamburku. Jeho hudební vzdělání začalo v 9 letech a nepřímou cestou ho dovedlo v roce 1979 k umělecké dráze perkusisty. Vystudoval hudební vědy se zaměřením na etnologii v Hamburku (závěrečná zkouška v roce 1994). V průběhu jeho studijních let podnikl více studentských cest na Kubu, Puerto Rico, do Španělska a na Guineu. Od r. 1989 pracuje Conny Somer jako hudebník živé a studiové tvorby, učitel, lektor a autor v nejrozličnějších situacích.

Živé a studiové práce:

– jako sideman (muž v pozadí) ve Flamencu, mimo jiné s: Amparo de Triana, Juan Andres Marin, Manolo Sevilla, Miguel Perez, Miguel Iven, Vivien Baer, Elva y Tomás, Andreas Germek, Radio Tarifa (hudební skupina, jako host) jako člen Gruppe Matamá v předprogramu kytaristy Tomatita.

– kromě Flamenca, mimo jiné s: Rolando Villazón, Mehmet Ergin, Nassler& Schneider, Cathrin Pfeiffer, NDR-Bigband, Dieter-Thomas Kuh, Chris Jones, Matamá, hudební skupinou Fehlfarben, pěveckým sborem Groove-Chor, hudební skupinou Disco Boys, dechovou kapelou Schräg a s komediálním umělcem Janem-Christophem Scheibem.

– při hudebních produkcích filmů “Buddy” a “Lví král”

Jako přednášející vyučuje nebo vyučoval:

– na vysoké hudební škole v Hamburku (Musikhochschule Hamburg) v oboru populární hudba a školní hudba
– na taneční škole tance a taneční gymnastiky Lola-Rogge v Hamburku

Jako autor:

– publikoval v roce 1999 učebnici “Cajón” (angl. vydání 2001)
– publikoval v roce 2003 výukové DVD “Cajón” v němčině a angličtině (NTSC vydání pro USA a Japonsko 2005)
– píše průběžný workshop pro cajón pro odborný časopis „Drums&Percussion“