Deutsche Streicherphilharmonie

In der Deutschen Streicherphilharmonie, dem jüngsten Bundesauswahlorchester, werden die Spitzentalente unter den Streichinstrumentalisten der Musikschulen vereint. Die jungen Musiker im Alter von 11 bis 19 Jahren haben sich über ein Probespiel für die Mitwirkung im Orchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Seit über 40 Jahren begeistern sie das Publikum mit ihrem einzigartig differenzierten Streicherklang und ihrer gemeinschaftlichen Hingabe an die Musik.

Die Geschichte des Spitzenensembles begann 1973, als anlässlich der „X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten“ in Ost-Berlin ein Festivalorchester gesucht wurde. Es fand sich dafür das zentrale Jugendorchester der Musikschulen der DDR, das ein Jahr zuvor im Hinblick auf dieses Ereignis vom Dirigenten, Begründer des Berliner Kammerorchesters und Leiter der Berliner Singakademie, Helmut Koch, ins Leben gerufen wurde. Aufgrund eines herausragenden Auftritts bei den Festspielen war schnell klar, dass dieses Ensemble keine Eintagsfliege bleiben sollte. Am Pult folgten 1974 Herbert Kegel und Wolf-Dieter Hauschild ab 1976 als profilierte Dirigenten. Im selben Jahr nahm zudem der Rundfunk der DDR das Orchester unter seine Fittiche, das seitdem den Namen Rundfunk-Musikschulorchester (RMO) trug. 1984 konnte der Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, Jörg-Peter Weigle, als künstlerischer Leiter gewonnen werden.

Der Verband deutscher Musikschulen (VdM) nahm das sich von nun an als Deutsches Musikschulorchester (DMO) bundesweit rekrutierende junge Spitzenensemble 1991 in seine Trägerschaft. Von 1995 bis 2002 war Hanns-Martin Schneidt Chefdirigent, auf ihn folgte 2003 Michael Sanderling, der in den folgenden Jahren die künstlerische Entwicklung prägte. Seit 2004 ist das Orchester als Deutsche Streicherphilharmonie bekannt, das vom aktuellen Chefdirigenten Wolfgang Hentrich seit 2013 geleitet wird.

Von Beginn an begleiten Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB), Patenorchester der Deutschen Streicherphilharmonie, die musikalische Arbeit des Orchesters als Dozenten für die einzelnen Stimmgruppen. Dies sind seit vielen Jahren Bodo Przesdzing (Erste Violine), Karin Kynast (Zweite Violine), Claudia Beyer (Viola), Volkmar Weiche (Violoncello) und Axel Buschmann (Kontrabass). Dieser segensreichen Kontinuität ist unter anderem der charakteristische, überaus homogene Klang des Ensembles zu verdanken.

Mit Erfolg hat sich die Deutsche Streicherphilharmonie namhafte Konzertbühnen erobert. Das Bundesauswahlorchester war im Konzerthaus Berlin, in der Berliner Philharmonie, im Gewandhaus zu Leipzig, in der Alten Oper Frankfurt, in der Kölner Philharmonie, in der Essener Philharmonie und in Konzertsälen zahlreicher anderer Städte in Deutschland zu Gast. Zudem traten die jungen Künstler unter anderem bei den Händelfestspielen in Halle, beim Internationalen Bachfest in Leipzig, bei den Dresdner Musikfestspielen, bei Young Euro Classic in Berlin und auf der EXPO Hannover auf. Nachhaltigen Eindruck hinterließ das Ensemble auch bei seinen zahlreichen Auslandstourneen in Polen, Norwegen, China, Montenegro, Ecuador und weiteren Ländern. Die Deutsche Streicherphilharmonie arbeitet mit bekannten Gastdirigenten wie Marek Janowski und Gerd Albrecht (†) sowie herausragenden Instrumentalvirtuosen wie Julia Fischer, Sabine Meyer und Daniel Hope zusammen. Regelmäßig werden mit Deutschlandradio Kultur Konzertmitschnitte und Studioaufnahmen produziert, bisher sind 13 CDs entstanden.

Als Ort intensiver musikalischer Jugendbildung ist das junge Spitzenensemble eine Wiege des engagierten und qualifizierten Berufsmusiker-Nachwuchses für Spitzenorchester und Solistenkarrieren. Viele ehemalige Mitglieder spielen inzwischen in namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Sächsischen Staatskapelle Dresden oder dem Metropolitan Opera Orchestra New York.

Auf Anregung von Michael Sanderling werden die Instrumente der Deutschen Streicherphilharmonie seit der Spielzeit 2010/2011 mit Wittner-Feinstimmwirbeln ausgestattet.

Die Deutsche Streicherphilharmonie ist Träger des Sonderpreises 1998 zum Deutschen Kinderkulturpreis und wird gefördert durch die envia Mitteldeutsche Energie AG und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

V Německé smyčcové filharmonii, nejmladším federálním výběrovém orchestru, jsou talentovaní umělci sjednoceni pod smyčcovými instrumentalisty hudebních škol. Mladí hudebníci ve věku od 11 do 19 let se zkušební hrou kvalifikovali ke členství v orchestru a setkávají se vícekrát ročně na zkoušky a koncertní turné. Již více jak 40 let ohromují publikum jejich jedinečnou odlišností smyčcových tónů a společným nadšením pro hudbu.

Počátek historie tohoto špičkového sboru se datuje od roku 1973, kdy u příležitosti  “X. Světového festivalu mládeže a studentů” se ve východním Berlíně hledal festivalový orchestr. Pro tento účel byl nalezen centrální mládežnický orchestr hudebních škol východního Německa, který byl rok předtím, s ohledem na tuto událost, přiveden dirigentem a zakladatelem Berlínského komorního orchestru a vedoucím Berlínské pěvecké akademie Helmutem Kochem, k životu. Díky skvělým vystoupením na festivalech bylo rychle jasné, že tento sbor nebude mít jepičí život. Za dirigentský pult  následovali v roce 1974 Herbert Kegel a v roce 1976 Wolf-Dieter Hauschild již jako vyprofilovaní dirigenti. V ten samý rok vzal východoněmecký rozhlas orchestr pod svá křídla a od té doby se nazýval Rozhlasový školní hudební orchestr (Rundfunk-Musikschulorchester). V roce 1984 mohl být šéfdirigent Drážďanské filharmonie Jörg-Peter Weigle, vybrán na post uměleckého ředitele.

Svaz německých hudebních škol (Der Verband deutscher Musikschulen) si vzal v roce 1991, od té doby již Německý školní hudební orchestr (Deutsches Musikschulorchester), složený z celostátně vybrané mládeže špičkových orchestrů pod patronát. Od roku 1995 do roku 2002 byl šéfdirigentem Hanns-Martin Schneidt, po něm následoval v roce 2003 Michael Sanderling, který v dalších letech určoval umělecký vývoj. Od roku 2004 je orchestr známý pod názvem Německá smyčcová filharmonie (Deutsche Streicherphilharmonie). Od roku 2013 je pod vedením nynějšího šéfdirigenta Wolfganga Hentricha.

Od počátku pracují členové Rozhlasového symfonického orchestru Berlín (Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin), patronátního orchestru Německé smyčcové filharmonie, na hudební tvorbě orchestru jako lektoři pro jednotlivé hlasové skupiny. Těmi jsou již mnoho let Bodo Przesdzing (první housle), Karin Kynast (druhé housle), Claudia Beyer (viola), Volkmar Weiche (violoncello) a Axel Buschmann (kontrabas). Tomuto  příznivému spojení můžeme poděkovat mimo jiné za charakteristický, velmi homogenní zvuk souboru. Program zahrnuje velká díla literatury pro smyčcový orchestr ze všech hudebních epoch, stejně tako jako rarity, neprávem zapomenuté kousky v šuplíku, a současnou tvorbu.

Německá smyčcová filharmonie s úspěchem dobyla známá koncertní pódia. Federální výběrový orchestr vystupoval v Koncertním domě v Berlíně, v Berlínské filharmonii, v Gewandhouse v Lipsku, ve Staré opeře ve Frankfurtu, v Kolínské filharmonii, ve filharmonii v Essenu a jako host v mnoha dalších městech v Německu. Kromě toho vystupovali mladí umělci na Händelových slavnostních hrách v Halle, na mezinárodním Bachovu festivalu v Lipsku, na Drážďanských hudebních slavnostních hrách, na Young Euro Classic v Berlíně a na EXPu v Hannoveru. Trvalý dojem zanechal soubor také na četných vystoupeních v Polsku, Norsku, Číně, Montenegru, Ekvádoru a dalších zemích. Německá smyčcová filharmonie spolupracuje se známými hostujícími dirigenty jako Marek Janowski a Gerd Albrecht (†) a skvělými virtuosy jako Julia Fischer, Sabine Meyer a Daniel Hope. Pravidelně jsou spolu s Deutschlandradio produkovány studiové nahrávky a průřezy koncertů, do této doby vzniklo 13 CD.

Je to místo intenzivního hudebního vzdělávání mládeže a kolébka angažovaných a kvalifikovaných mladých profesionálů pro vynikající orchestry a kariéru sólistů. Mnoho bývalých členů hraje v proslulých orchestrech, jako jsou Vídeňští filharmonici (Wiener Philharmoniker), Mnichovská filharmonie (Münchner Philharmoniker), Rozhlasový symfonický orchestr Berlín (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin), Saská státní kapela Drážďany (Sächsische Staatskapelle Dresden) nebo Metropolitní opera  v New Yorku (Metropolitan Opera Orchestra New York).

Na návrh Michaela Sanderlinga jsou instrumenty Německé smyčcové filharmonie vybaveny od roku 2010/2011 Wittnerovými kolíky pro lepší zvuk (Wittner-Feinstimmwirbeln).

Německá smyčcová filharmonie je nositelem zvláštního ocenění Německé dětské kulturní ceny (Deutscher Kinderkulturpreis) z roku 1998 a je podporována společností envia Mitteldeutsche Energie AG a Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež.