Ekkehard Hering

– Erste musikalische Ausbildung auf der Blockflöte-10-jährig Oboenunterricht an der Bezirksmusikschule Schwerin
-1976 Spezialschule f.Musik Berlin
-1979-1983 Studium an der Hochschule f.Musik “Hanns Eisler“, Berlin, bei Prof.Hans-Werner Wätzig
-1977 2.Preis beim intern.Rundfunkwettbewerb“Concertino Praga“
-1982 1.Preis beim intern.Instrumentalwettbewerb Markneukirchen
-seit 1983 Oboist der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz
-Konzerte in den meisten Ländern Europas, Israel, Ägypten, Syrien, Jordanien, Amerika, Japan, Singapur, Thailand, Philippinen, Indonesien
-zahlreiche Rundfunk,-Fernseh,-u.CD-Produktionen
-Über 20 Jahre Mitglied der “Akademie f.Alte Musik“, Berlin
-besonderes Interesse f. die Musik des 18.Jahrhunderts
-2003 Gründung des Chemnitzer Barockorchesters, organisiert und knüpft die künstlerischen Fäden für dieses Ensemble
– Mit dem Chemnitzer Barockorchester in ganz Deutschland und im Ausland Gastspiele.
-Ekkehard Hering ist sowohl als Solist mit Oboe und Blockflöte tätig.
– Seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Kammer-bzw. Orchestermusik und Aufführungspaxis für alte Musik, gibt er u.a. bei jährlichen Orchestertreffen des Jugendorchesters “Bachs Erben“ weiter.

– První hudební vzdělání na zobcovou flétnu – 10 let výuky na hoboj na okresní hudební škole ve Schwerinu
– 1976 speciální hudební škola v Berlíně
– 1979 – 1983 – studium na Vysoké hudební škole Hannse Eislera v Berlíně, u prof. Hanse-Wernera Wätziga
– 1977 2. cena na mezinárodní rozhlasové soutěži “Concertino Praga”
– 1982 1. cena na mezinárodní instrumentální soutěži v Markneukirchenu
– Od r. 1983 hobojistou filharmonie Roberta Schumanna (Robert-Schumann-Philharmonie) v Chemnitz
– Koncerty ve většině zemích Evropy, Izraele, Egypta, Sýrie, Jordánska, Ameriky, Japonska, Singapuru, Thajska, Filipín, Indonésie
– Četné rozhlasové, televizní a CD produkce
– Více než 20 let členem „Akademie pro starou hudbu“ (Akademie für alte Musik) v Berlíně
– Velký zájem o hudbu 18. století
– 2003 založení Chemnitzkého barokního orchestru (Chemnitzer Barockorchester), jeho organizace a umělecké propojení
– Hostování s Chemnitzkým barokním orchestrem po celém Německu a v zahraničí
– Ekkehard Hering je také sólistou v hraní na hoboj a zobcovou flétnu.
– Jeho zkušenosti v oboru komorní, potažmo orchestrální hudby a performační praxe ve staré hudbě předává dál při každoročním setkání mládežnického orchestru “Bachovi dědicové” (Bachs Erben).