Kopffarben

Inspiriert von dem Medium Licht, seiner intensiven Wirkung, seiner Flüchtigkeit und der Verankerung in Raum und Zeit suchen wir beständig nach Wegen, diesen faszinierenden Reiz für unsere künstlerische Arbeit zu nutzen.
Kennengelernt haben wir uns 2001 und arbeiten seitdem gemeinsam an verschiedenen Projekten, immer unserem Lieblingsthema Wahrnehmung und Vergänglichkeit folgend.
Angefangen mit dem Kunstkurzfilm „Kopffarben“ (2004), der namensgebend für alle weiteren Arbeiten wurde, über die interaktive Rauminstallation „artificial room 1.0“ (2009) entwickeln wir seit 2011 das Projekt „Lichtmalerei“ beständig weiter.
Die KOPFFARBEN GbR gründeten wir im Juni 2012 und sind seitdem als Lichtkünstler auf verschiedensten Veranstaltungen präsent. Das Spektrum der Aufführungen reicht dabei von Kultur- und Musikfestivals, über Clubs und Lesungen bis zu Firmenevents.
Zurzeit wohnen und arbeiten wir in Berlin. Unsere Auftritte finden jedoch deutschlandweit und auch international statt.
Julia Schäfer, die Malerei und Illustration studierte, ist bei dem Projekt „Lichtmalerei“ verantwortlich für die künstlerische Konzeption und Umsetzung, sowie die Erschaffung der malerischen Elemente. Der studierte Programmierer und 3D-Artist Johannes Schmidt entwickelt die dem Projekt zugrunde liegende proprietäre Software beständig weiter. Zusätzlich animiert er live während der Show die von Julia Schäfer erschaffenen Zeichnungen und setzt sie so zu immer neuen Bildwelten zusammen.

Julia Schäfer
*1983, Thüringen
IMAGO Kunst-und Designschule Erfurt
Ausstattungsassistenz am Puppentheater der Stadt Halle/S.
Ausbildung zur Grafik-Designerin
Studium Freie Kunst (diplom 2009 Malerei)
seit 2012: Künstlerische Leitung KOPFFARBEN GbR (Berlin)

Johannes Schmidt
*1978, Thüringen
Studium Informatik und Medientechnologie in Ilmenau
Studium Regie und Computeranimation (Diplom 2009 Computeranimation)
Computer-Grafiker und Projekt-Assistent bei der Filmproduktionsfirma SCHMIDTzKATZE FILMKOLLEKTIV GmbH in Halle und Berlin
Administrator und Senior-Artist der Animationsfirma PUPPETEERS Schwerte
seit 2009 Freelancer im Bereich 3D-Animation, VVVV-Entwicklung, Programmierung, Webdesign und Publishing
seit 2012: Technische Leitung KOPFFARBEN GbR (Berlin)

Inspirováni světelným médiem, jeho intenzivním působením, jeho prchavostí a jeho ukotvením v prostoru a času, stále hledáme cesty, abychom mohli tento fascinující podnět v naší umělecké činnosti využít.
Poznali jsme se v roce 2001 a od té doby spolupracujeme na různých projektech, v duchu našeho oblíbeného tématu vědomí a pomíjivost času.
Počínaje naším krátkým uměleckým filmem „Kopffarben“ (2004), který se stal synonymem pro naše další tvorby, přes interaktivní prostorovou instalaci „artificial room 1.0“ (2009), stále vyvíjíme od roku 2011 projekt „Světelná malba“ (Lichtmalerei).
KOPFFARBEN GbR jsme založili v červnu 2012 a účastníme se od této doby jako umělci se světlem různých akcí. Vystupujeme na kulturních a hudebních festivalech, klubech, čteních a firemních akcích.
V současné době žijeme a pracujeme v Berlíně. Působíme jak v celém Německu, tak i v zahraničí.
Julia Schäfer, která studovala malbu a ilustraci, je v našem projektu „Světelná malba“ (Lichtmalerei) zodpovědná za uměleckou koncepci a proměnu, stejně tak jako tvorbu malířských elementů. Studující programátor a 3D výtvarník Johannes Schmidt neustále vyvíjí proprietární software, který je základem projektu. Dodatečně také v průběhu show živě animuje Julií Schäfer vytvořené kresby a sestavuje je do stále nových obrazových světů.

Julia Schäfer
*1983, Thüringen
Umělecká a designová škola IMAGO v Erfurtu (IMAGO Kunst-und Designschule Erfurt)
asistentka výpravy v Loutkovém divadle města Halle/S. (Puppentheater der Stadt Halle/S.)
studium grafického designu
studium volného umění (Diplom 2009 malba)
od roku 2012: umělecké vedení KOPFFARBEN GbR (Berlín)

Johannes Schmidt
*1978, Thüringen
studium informatiky a mediálních technologiív Ilmenau.
studium režie a počítačové animace (diplom 2009 počítačová animace)
počítačový grafik a projektový asistent u firmy na produkci filmů SCHMIDTzKATZE FILMKOLLEKTIV GmbH v Halle a Berlíně
administrátor a senior asistent ve firmě na animace PUPPETEERS Schwerte
od roku 2009 nezávislý odborník v oboru 3D animace, VVVV – vývoj, programování, webdesign a publishing
od roku 2012: technické vedení KOPFFARBEN GbR (Berlín)