NONA

Der Kammerchor „NONA“ entstand am Ende des Jahres 2002 im Rahmen des Auswahlkurses Chorgesang am Lehrstuhl für Musikunterricht an der Pädagogischen Fakultät der Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. NONA war in den ersten fünf Jahren ein gemischter Chor. Im Herbst 2007 wurde daraus ein reiner Männerchor. Seit 2011 wirkt NONA wieder als gemischter Chor und befasst sich vor allem mit der Interpretation von Werken der „nonartifiziellen“ Musik (wie auch schon der Name verrät)  – oft in eigener Bearbeitung. Der Chor sang bereits verschiedene größere Werke, beispielsweise die „Missa Kenya“ von Paul Basler oder die „Celebration Jazz Mass“ von Karel Růžička.

Komorní sbor „NONA“ PF UJEP vznikl na sklonku roku 2002 jako výběrový kurz Sborový zpěv na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. NONA existovala po dobu prvních pěti let jako smíšený sbor. Na podzim roku 2007 se transformovala na sbor mužský. Od roku 2011 působí NONA opět jako sbor smíšený, zabývající se převážně interpretací skladeb z oblasti nonartificiální hudby (jak napovídá i samotný název sboru) – často ve vlastních úpravách. Sbor nacvičuje i některá rozsáhlejší sborová díla, např. Keňská mše Paula Baslera či Celebration Jazz Mass Karla Růžičky.