Ventilky

Der gemischte Kammerchor Ventilky wurde 1998 an der Grundschule in Jirkov gegründet und besteht aus etwa 30 Sängern im Alter von 18-40 Jahren. Das Repertoire bilden Werke aus allen Stilen mit dem Schwerpunkt auf Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Die Chorleiter sind PhDr. Luboš Hána sowie Ph.D. Mgr. Marie Hánová.

Der Chor nahm erfolgreich an vielen Wettbewerben und Festivals in Tschechien sowie im Ausland (Malta, Österreich, Slowenien, Deutschland) teil und gastierte bei manchen dieser Festivals an prominenter Stelle. Der Chor arbeitet mit bedeutsamen einheimischen sowie ausländischen Künstlern aus dem Bereich der klassischen und populären Musik zusammen.

Komorní smíšený sbor Ventilky vznikl v roce 1998 při ZUŠ v Jirkově a sdružuje asi třicet zpěváků ve věku od 18 do 40 let. Repertoár Ventilek tvoří díla všech slohových období s akcentací na sborovou tvorbu 20. století. Sbormistry jsou PhDr. Luboš Hána, Ph.D. a Mgr. Marie Hánová.

Za dobu svého trvání se sbor úspěšně účastnil řady soutěžních festivalů a přehlídek v České republice i v zahraničí (Maltě, Rakousku, Slovinsku, Německu), na kterých získal přední umístění. Sbor spolupracuje s významnými domácími i zahraničními umělci z oblasti klasické i populární hudby.