Zdeněk Divoký

1954 in Zlin/Mähren geboren, studierte Zdeněk Divoký Waldhorn am Konservatorium und später an der Janáček-Akademie für Musik und Kunst in Brünn, zuletzt in der Klasse von Prof. František Šolc. Seine professionelle Laufbahn begann er 1973 für sechs Jahre als Solohornist der Staatlichen Philharmonie in Brünn, seit 1979 ist er Mitglied der Tschechischen Philharmonie in Prag. In dieser Zeit gewann er mehrere Auszeichnungen bei renommierenden internationalen Wettbewerben /Markneukirchen 1974 und 1976, Prager Frühling 1974 und 1978, ARD Wettbewerb München 1978/.
Außerdem spielt er als Hornsolist und ständiges Mitglied  bei verschiedener bekannter Kammermusik-Ensembles /Prager Horntrio, Hornoktett der Tschechischen Philharmonie, Philharmonisches Oktett etc./. Es gibt mit ihm zahlreiche Fernsehauftritte und Rundfunkproduktionen auch im Ausland. Bisher hat er zehn Solo und Kammermusik CDs aufgenommen.
Als Solist spielte er in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, England, Spanien, Italien, Holland, Japan und in Kanada. 1991 gründete er mit seinen Kollegen Jindřich Petráš und Jiří Havlík die Horn Music Agency Prag, die jedes Jahr viele internationale Kurse HORNCLASS in Nové Strašecí veranstaltet.

Narozen ve Zlíně v roce 1954. Od roku 1969 studoval na konzervatoři v Brně pod vedením profesora Františka Šolce a u stejného pedagoga pokračoval na JAMU v letech 1975 – 80. Od r. 1973 byl členem orchestru Státní filharmonie Brno, kde působil 1975 – 79 jako sólohornista. Od roku 1979 dosud je členem skupiny lesních rohů v České filharmonii.
Během studií se zúčastnil řady domácích i zahraničních soutěží. Je laureátem národních soutěží ministerstva kultury 1973, 74, 76 a mezinárodních – Markneukirchen 1974, 1976 /2. a 3.cena/, soutěže Pražského jara 1974, 1978 /3. a 1.cena/, ARD Mnichov 1978 /3.cena/. Působil v řadě komorních souborů– ještě v Brně to bylo trio Tres Moravi a Foerstrovo dechové kvinteto, později v Praze Pražské žesťové trio a Pražské trio lesních rohů, Česká dechová harmonie a Okteto českých filharmoniků v čele s Bohuslavem Matouškem. V různých komorních sestavách i jako sólista natočil řadu LP a CD, rozhlasových a televizních snímků/viz přiložený seznam nahrávek/
Jako sólista vystupoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Anglii, Španělsku, Itálii, Holandsku, Japonsku a Kanadě. V r. 1991 založil se svými kolegy Jindřichem Petrášem a Jiřím Havlíkem agenturu Horn Music Agency Prague, která pořádá každoročně mezinárodní kursy HORNCLASS v Novém Strašecí.